Shelley Minson on stage performing at the Kurri Kurri Nostalgia Festival in 2016